....25% tillbaka med elfordonspremien

Regeringen har under perioden 2018-2020 avsatt 350 MSEK/år till en elfordonspremie för privatpersoner. Premien gäller för eldrivna lätta motorfordon som bl.a. elcykel, elmoped och mobility scooters.

För att du ska kunna ansöka om bidraget krävs att du har ett kvitto eller faktura där chassinummer/ramnummer framgår. Läs mer här.

Vad innebär premien?

Elfordonspremien innebär att den som köper en elcykel, elmoped eller annat eldrivet fordon kan ansöka om att få tillbaka 25% av inköpskostnaden hos Naturvårdsverket, högsta ersättningsbelopp är 10 000 kronor. 

Räkneexempel:

Om fordonet kostar 10 000 kr får du 2 500 kr (25 procent) i bidrag.
Om fordonet kostar 20 000 kr får du 5 000 kr (25 procent) i bidrag.
Om fordonet kostar 40 000 kr får du 10 000 (25 procent) i bidrag.
Om fordonet kostar 50 000 kr får du 10 000 kr (maxsumman) i bidrag.

Var ansöker man?

Vill du ansöka om att utnyttja premien för din elcykel, elmoped eller mobility scooter, kan du göra det här.

..

 

..

 

..

 

..

 

....